Staraniem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

od roku 2016

 Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 będzie przyznawana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Organizatorem konkursu jest Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem Konkursu są prace naukowe z zakresu finansów, opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia edycji konkursu.

 

Ogłoszono IX edycję Konkursu o Nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów

 

Nagrodę w IX edycji konkursu ufundował Narodowy Bank Polski

ZNAK NBP projekt realizowany

Regulamin Konkursu

Jury Konkursu