Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński zatwierdził skład Jury Konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów:

 

prof. dr hab. Jerzy Węcławski - przewodniczący,

prof. dr hab. Leszek Dziawgo - członek,

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski - członek.