KNoF_logo

Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Zastępcy Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska - Uniwersytet Łódzki

 

Pozostali Członkowie Prezydium

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Janina Harasim - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz

Dr hab. Teresa Czerwińska, prof. nadzw. UW – Uniwersytet Warszawski