KNoF_logo

Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN/ Presidium

Przewodnicząca/Chairwoman

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek korespondent PAN

 

Zastępcy Przewodniczącego/Deputy Chairman

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Pozostali Członkowie Prezydium/Other Members of Presidium

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu