Finanse

"Finanse" są czasopismem naukowym wydawanym przez Komitet Nauk o Finansach PAN.
Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań naukowych m.in. poprzez prezentację
nowych ujęć teoretycznych oraz rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu finansów.
Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie "Finanse" są recenzowane.

Zapraszamy do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie.
Prosimy zapoznać się ze wskazówkami dla autorów. Wraz z tekstem artykułu prosimy przesłać wypełnione oświadczenie autora i ew. oświadczenie o współautorstwie.

Skład Redakcji czasopisma „Finanse”:

Dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UE, Redaktor naczelny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS

Dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr Aleksander Mercik - Sekretarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Redaktorzy tematyczni:

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. nadzw. SGH (bankowość) - SGH
Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nadzw. SGH (finanse
) - SGH

Rada Programowa:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (redaktor statystyczny) UE we Wrocławiu
Prof. dr hab.
Teresa Famulska – UE w Katowicach
Prof. Marcin Kacperczyk – Imperial College London
Prof. Vaclovas Lakis – Uniwersytet w Wilnie
Prof. Marina Liebiedieva – Uniwersytet w St. Petersburgu
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (redaktor statystyczny) - SGH
Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dmitrij Sorokin - Instytut Ekonomii Nauk Federacji Rosji, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
Prof. Max Urchs, Professor of Philosophy of Science, EBS Business School, Wiesbaden
Prof. Simona Beretta - Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie
Prof. Lucjan T. Orłowski - Sacred Heart University w Fairfield, USA 
Recenzenci
Procedura recenzowania

 

Czasopismo "FINANSE" jest uwzględnione na liście "B" czasopism punktowanych MNiSW (12 punktów, zgodnie z wykazem z dnia 23 grudnia 2015 r.)

Znajduje się także w bazach: CEJSH, Indeks Copernicus (wskaźnik ICV za rok 2017 = 68,48), BazEkon, bazie publikacji Biblioteki Narodowej, Issuu oraz POL-Index.

 

Strona internetowa Czasopisma "FINANSE":  http://finance-journal.eu/pl/

 

Wszelkich informacji na temat czasopisma FINANSE udziela Pan dr Aleksander Mercik, sekretarz redakcji.

 Numer 1 (1) / 2009 czasopisma FINANSE Komitetu Nauk o Finansach PAN
można  nabyć za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa Keytext: www.keytext.com.pl (tel. do wydawnictwa 22 632 11 36 oraz 22 632 11 39).
Numer 1(2)/2010 czasopisma FINANSE

Numer 2(3)/2010 czasopisma FINANSE

Numer 1(4)/2011 czasopisma FINANSE

Numer 1(5)/2012 czasopisma FINANSE

Numer 1(6)/2013 czasopisma FINANSE

Numer 1(7)/2014 czasopisma FINANSE

Numer 1(8)/2015 czasopisma FINANSE

Numer 1(9)/2016 czasopisma FINANSE

Numer 1(10)/2017 czasopisma FINANSE

Numer 1(11)/2018 czasopisma FINANSE

Numer 1(12)/2019 czasopisma FINANSE