Informujemy, że ukazał się jedenasty numer czasopisma "FINANSE". Zapraszamy do lektury!

Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, Profesor Stanisław Filipowicz powołał Profesora Andrzeja Gospodarowicza na honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu, honorowym przewodniczącym może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny finanse i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.

 

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE

Opracowane przez Komitet Nauk o Finansach PAN efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (I i II stopień) zostały zarekomendowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako wzorcowe.

Więcej informacji w piśmie Przewodniczącego KNoF PAN.

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki)

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Podręczniki rekomendowane przez

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk:

politykapieniezna  Andrzej Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011

 

matematykafinansowa  Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec, Matematyka finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2011

ZIK  Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2012

bankowosc  Małgorzata Zaleska (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013

komparatystyka finansow  Stanisław Flejterski, Jan K. Solarz, Komparatystyka finansów, C.H. Beck, Warszawa 2014

 

 ubezpieczenia

 Wanda Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa  2016

 

 

swiat bankowosci 

Małgorzata Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018

   

Zapisz

Zapisz

 

 

Rozstrzygnięto


XII Edycję Konkursu
o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 

Panu  dr. Tomaszowi Potockiemu

za książkę pt.

„Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach”

(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018)

 

Sponsorem tegorocznej edycji konkursu było Biuro Informacji Kredytowej SA