The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences for the 5th term (2024-2027)

 

PRESIDIUM

CHAIRMAN

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

DEPUTY CHAIRMEN

Dr hab. Jolanta Małgorzata Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP  – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

OTHER MEMBERS OF PRESIDIUM

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński    

Dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

OTHER MEMBERS OF THE COMMITTEE

Prof. dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski –  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Prof. dr hab. Sławomir Franek – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr Stanisław Gomułka – członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Janina Harasim – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Kamilla Marchewka–Bartkowiak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł Marszałek prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Marta Postuła – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – Akademia Ekonomiczno–Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Anna Szelągowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Jolanta Małgorzata Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Adam Szyszka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab.  Justyna Zabawa, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska  – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek korespondent PAN

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK  – Politechnika Koszalińska

Prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Marian Żukowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Honorowy Przewodniczący KNoF PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences for the 4th term (2020-2023)

PRESIDIUM

CHAIRWOMAN

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek korespondent PAN

DEPUTY CHAIRMEN

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Sekretarz Komitetu

OTHER MEMBERS OF PRESIDIUM

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

OTHER MEMBERS OF THE COMMITTEE

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wiesław Dębski - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Beata Filipiak – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr Stanisław Gomułka – członek korespondent PAN

Dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Janina Harasim – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Dorota Korenik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Teresa Lubińska – Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

Dr hab. Małgorzata Olszak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Irena Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Adam Szyszka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Marian Żukowski– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Honorowy Przewodniczący KNoF PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences for the 3rd term (2015-2019)

PRESIDIUM

CHAIRWOMAN

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DEPUTY CHAIRMEN

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS Lublin

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska - Uniwersytet Łódzki

OTHER MEMBERS OF PRESIDIUM

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo - UMK Toruń

Prof. dr hab. Janina Harasim - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

SECRETARY

Dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

OTHER MEMBERS OF THE COMMITTEE

Prof. dr hab. Teresa Famulska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz - Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Alfred Janc - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Teresa Lubińska - Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk - Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Leszek Patrzałek - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Irena Pyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marian Żukowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences for the 2nd term (2011-2015)

PRESIDIUM

CHAIRMAN

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DEPUTY CHAIRMEN

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

OTHER MEMBERS OF PRESIDIUM

Prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

SECRETARY

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

OTHER MEMBERS OF THE COMMITTEE

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Wiesław Dębski – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Janina Harasim, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Teresa Lubińska, prof. USz – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Jan Sobiech, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Marian Żukowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski

The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences for the 1st term (2007-2010)

CHAIRMAN  
1. Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
   
DEPUTY CHAIRMEN
 
2. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
3. Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   
PRESIDIUM  
1. Prof. dr hab. Jan Czekaj Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3. Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5. Sekretarz: Prof. dr hab. Leszek Dziawgo Uniwersytet Toruński
   
MEMBERS  
6. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
7. Prof. dr hab. Maria Sierpińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
8. Dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
9. Dr hab. Jan Sobiech, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
10. Prof. dr hab. Alfred Janc Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
11. Prof. dr hab. Andrzej Sławiński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12. Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
13. Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
14. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
15. Prof. dr hab. Ryszard Wierzba Uniwersytet Gdański
17. Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak Uniwersytet Łódzki
18. Prof. dr hab. Wiesław Dębski Uniwersytet Łódzki
19. Prof. dr hab. Stanisław Flejterski Uniwersytet Szczeciński
20. Prof. dr hab. Adam Szewczuk Uniwersytet Szczeciński
21. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Uniwersytet Szczeciński
22. Mateusz Morawiecki – prezes BZWBK Bank Zachodni WBK SA
23. Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związek Banków Polskich
24. Krzysztof Markowski – Prezes Biuro Informacji Kredytowej
25. Jerzy Pietrewicz – Prezes BOŚ Bank Ochrony Środowiska SA
26. Prof. dr hab. Teresa Famulska Akademia Ekonomiczna w Katowicach
27. Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu