W dniu 14. kwietnia 2014 r. w Toruniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Było ono połączone z II międzynarodową konferencją "Finanse i Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko", organizowaną przez Katedrę Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obrady rozpoczęło wystąpienie adiunktów Katedry Zarządzania Finansami (UMK Toruń), podczas którego swój dorobek i przygotowywane habilitacje zaprezentowali dr dr:

  • Michał Polasik,
  • Dariusz Piotrowski,
  • Dorota Krupa,
  • Michał Buszko,
  • Damian Walczak.

 

W drugiej części obrad prof. Andrzej Gospodarowicz zainicjował dyskusję na temat studiów III stopnia (doktoranckich). Na wstępie przedstawił ocenę obecnie funkcjonujących ścieżek uzyskiwania stopnia dokotra nauk ekonomicznych, a następnie przedstawił propozycje zmian w funkcjonowaniu studiów III stopnia z zakresu nauk ekonomicznych. Przeprowadzono dyskusję na ten temat, zgłaszając sugestie i postulaty.