W związku z pandemią koronawirusa i przesunięciem Konferencji Katedr Finansów 2020 na rok 2021,

Konkurs o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów zostaje również

przesunięty na rok 2021 przy wydłużeniu do 2 lat (2019-2020) okresu,

za jaki można będzie zgłaszać osiągnięcia publikacyjne do Konkursu.

 

Wnioski na Konkurs wraz z trzema egzemplarzami pracy należy składać na ręce Przewodniczącego Jury:

prof. Adam Szyszka, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, w terminie do dnia 31 maja 2021.

W przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub kurierem decyduje data nadania, z zastrzeżeniem,

że wnioski doręczone po 15 czerwca 2021 nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody nastąpi podczas

Konferencji Katedr Finansów 2020-2021 w Szczecinie w dniu 15 września 2021 r.

 

 

Staraniem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

od roku 2016

 Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 jest przyznawana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Organizatorem konkursu jest Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem Konkursu są prace naukowe z zakresu finansów, opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia edycji konkursu.

 

 

Regulamin Konkursu

Jury Konkursu

 

 
 

Zapisz