Aktualności i wydarzenia

W marcu 2021 r. nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się monografia naukowa
 
Redakcja naukowa Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa

wplyw covid19

Książka prezentuje wpływ pandemii COVID-19 na finanse, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w tym zmiany relacji bank-klient, jak również dostępności i ceny kredytów. Ponadto w książce zaprezentowano bezprecedensowe działania polskiego banku centralnego, w tym uruchomienie po raz pierwszy programu luzowania ilościowego. Pandemia COVID-19 zaskoczyła świat zarówno w zakresie skali, czasu, przebiegu jak i konsekwencji. Współczesny świat nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczeń w zakresie radzenia sobie z tego rodzaju kryzysem. Książka wypełnia w określonym zakresie (finansów) lukę w wiedzy oraz na rynku wydawniczym. Dotychczas nie powstała praca zwarta ukazująca konsekwencje obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Każdy uczestnik tych rynków powinien zaś pogłębić swoją wiedzę na temat mechanizmów rozprzestrzeniania się tego rodzaju kryzysów i ich konsekwencji dla finansów publicznych, sieci bezpieczeństwa finansowego, banków i ich klientów. Ponadto z doświadczeń ostatniego kryzysu powinna być wyciągnięta i zapamiętana na długo ponadczasowa lekcja. Świat bankowości i finansów nie będzie już taki sam jak przed obecnym kryzysem.

Spis treści

Wprowadzenie

Rekomendacja PTE

Księgarnia internetowa: https://ksiegarnia.difin.pl/wplyw-covid-19-na-finanse-polska-perspektywa

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN została powołana na Członka Rady Przewodniczących Komitetów Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023
 

Informujemy, że ukazał się jedenasty numer czasopisma "FINANSE". Zapraszamy do lektury!

Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, Profesor Stanisław Filipowicz powołał Profesora Andrzeja Gospodarowicza na honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu, honorowym przewodniczącym może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny finanse i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.

 

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE

Opracowane przez Komitet Nauk o Finansach PAN efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (I i II stopień) zostały zarekomendowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako wzorcowe.

Więcej informacji w piśmie Przewodniczącego KNoF PAN.

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki)

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego