W dn. 22.04.2015 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Małgorzata Zaleska przedstawiła aktualne zagadnienia dotyczące wydawania czasopisma Komitetu "Finanse". Podjęto decyzję, że od następnego numeru czasopismo będzie publikowane wyłącznie w wersji elektronicznej (wszystkie artykuły dostępne są na stronie https://knfpan.pan.pl/index.php/czasopismo-qfinanseq).

Następnie prof. Andrzej Gospodarowicz podniósł kwestię nagrody Komitetu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Począwszy od 2016 roku nagroda będize przyznawana przez Prezesa PAN (laureatów nadal będize wyłaniać jury składające się z członków Komitetu Nauk o Finansach PAN).

Prof. Jan Szambelańczyk przedstawił informację o bieżącej działalności Rady GŁównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podniósł m.in. kwestie odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, problemy związane z kategoryzacją jednostek naukowych oraz zagadnienia dotyczące procesów konsolidacji w szkolnictwie wyższym.

Ostatnią częścią posiedzenia była prezentacja przygotowana przez dra Tomasza Jewartowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pt. "Finansowe motywy i konsekwencje dywersyfikacji działalności przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach wschodzących" oraz dyskusja na jej temat.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się podczas Konferencji Katedr Finansowych we wrześniu 2015 r.