W dniu 16.09.2015 odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN, zorganizowane w ramach dorocznej Konferencji Katedr Finansowych zorganizowanej w tym roku przez Instytut Bankowości Szkoły Głównej Handlowej.

Na wstępie prof. Małgorzata Zaleska poinformowałą o procedurach związanych z wyborami członków Komitetu na III kadencję.

Zgodnie z niedawno wprowadzoną tradycją, podczas posiedzenia dwie (wybrane przez Komitet) osoby, które w poprzednim roku uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prezentowały kluczowe zagadnienia dotyczące ich rozpraw habilitacyjnych. W tym roku zaprezentowały się:

  • dr hab. Barbara Będowska-Sójka - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • dr hab. Ewa Dziwok - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Następnie prof. Jerzy Węcławski, przewodniczący jury, ogłosił zwycięzcę VIII edycji KOnkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Nagrodę tę otrzymał dr Andrzej Rzońca (szerzej o konkursie i jego laureatach można przeczytać tutaj).

Relacja z posiedzenia jest dostępna na stronie KKF2015  lub  https://youtu.be/lPEpdmYyvYM?t=9826 (od 2:43)