Na posiedzeniu Komitetu Nauk o Finansach PAN w dniu 26 listopada 2015 roku:

  • złożono podziękowania profesorowi Andrzejowi Gospodarowiczowi za wieloletnie pełnienie funkcji przewodniczącego KNoF i zasługi dla rozwoju dyscypliny „finanse’ w Polsce
  • dokonano wyboru przewodniczącego Komitetu na III kadencję (2015-2018), którym została prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (SGH),
  • dokonano wyboru członków prezydium Komitetu na III kadencję (2015-2018): wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Węcławski (UMCS) i prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki); sekretarz – dr hab. Teresa Czerwińska (Uniwersytet Warszawski) oraz członkowie prezydium: prof. dr hab. Leszek Dziawgo (UMK), prof. dr hab. Janina Harasim (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu);
  • dokonano wyboru Komisji wyborczej KNoF na III kadencję (2015-2018) w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (przewodniczący), prof. dr hab. Teresa Famulska, dr hab. Krzysztof Jackowicz, prof. dr hab. Leszk Patrzałek, prof. dr hab. Monika Marcinkowska.