Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk w dniu 29 lutego 2016 r. zorganizował otwartą debatę, której celem było zainicjowanie dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki oraz sektora finansowego nad wyzwaniami rynku kapitałowego.

W spotkaniu, obok członków Komitetu, udział wzięli:

̶            dr hab. Marcin Dyl, prof. UW - Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

̶            dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

̶            Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

̶            dr Wojciech Nagel - Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

̶            dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

̶            dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

Dyskusję poprzedziły wystąpienia prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi pt. „Globalne rynki finansowe - wyzwania” oraz prof. dr hab. Leszka Dziawgo pt. „Polski rynek kapitałowy - wyzwania i perspektywy”.

 KNoF 2016