Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński zatwierdził skład Jury Konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów:

 

prof. dr hab. Adam Szyszka - przewodniczący,

prof. dr hab. Stanisław Flejterski - członek,

dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik - członek.