W dn. 29.09.2016 r. odbyło się połączone posiedzenie 4 komitetów PAN:

- Komietu Nauk Ekonomicznych PAN,

- Komitetu Nauk o Finansach PAN,

- Komietu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,

- Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN,

z okazji jubileuszu 40-lecia Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu.

 

Program posiedzenia