Prezes Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę pracy:

Krzysztof Waliszewski, Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2016.

Autor, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił w nagrodzonej pracy obszerną diagnozę stanu rynku usług doradztwa finansowego dla osób fizycznych w Polsce, z odniesieniami do innych krajów, opartą na ponad 700 pozycjach źródeł bibliograficznych. Praca w sposób kompleksowy, w ujęciu ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym analizuje ten rodzaj usług finansowych oraz wskazuje rozwiązania modelowe doradztwa w zakresie finansów osobistych.

Nagroda jest corocznie fundowana przez określoną instytucję finansową. W roku bieżącym środki na nagrodę zostały pozyskane poprzez „Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej” oraz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 

ZNAK NBP projekt realizowanyBFG

Szerzej o laureatach konkursu tutaj.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz