Zgodnie z pismem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Romualda Zabielskiego informujemy, że - aby umożliwić wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w wyborach do komitetów naukowych PAN kadencji 2020-23 - ponownie otwarty zostanie system wyborczy. W dniach 29.11-6.12.2019 r. możliwe będzie zarejestrowanie się osób uprawnionych lub korekta zgłoszenia przez osoby, które już się zarejestrowały (np. korekta danych osobowych, numeru ORCID, wskazanie komitetu itd). 

Zachęcamy do zarejestrowania się na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/. Rejestracji można dokonać w dniach 29.11.-6.12. 2019. Wybory odbędą się w dniach 16-20.12.2019 (oraz uzupełniające - w dn. 6-15.01.2020).

Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji.