Na posiedzeniu Komitetu Nauk o Finansach PAN w dniu 28. lutego 2012 roku:

  • podjęto uchwałę w sprawie regulaminu Komitetu,
  • podjęto uchwałę w sprawie planu pracy Komitetu na rok 2012,
  • poinformowano o udziale Komitetu w opracowaniu wytycznych dla Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunków związanych z dyscypliną finanse,
  • omówiono kwestię współorganizowania konferencji dydaktycznej w dniu 18. czerwca 2012 r. we Wrocławiu,
  • przedstawiono aktualności na temat działalności wydawniczej Komitetu (czasopiśmie "Finanse" oraz serii wydawniczej przygotowywanej w Wydawnictwie C.H. Beck),
  • omówiono zagadnienia związane z organizacją tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów i powołano Jury Konkursu,
  • wysłuchano referatu wygłoszonego przez prof. Krzysztofa Jackowicza z Akademii Koźmińskiego pt. "Wpływ czynników politycznych na działalność banków w Europie Środkowej" i przeprowadzono dyskusję na ten temat.

W swoim referacie prof. Krzysztof Jackowicz prezentował wyniki badania prowadzonego wspólnie z drem hab. Oskarem Kowalewskim (SGH) i drem Łukaszem Kozłowskim (BGŻ). Na serwerze SSRN dostępna jest wstępna wersja artykułu na ten temat. Prezentację można obejrzeć TUTAJ. Wyniki badania opublikowano w "Journal of Financial Stability".