Na posiedzeniu Komitetu Nauk o Finansach PAN w dniu 27. listopada 2012 roku:

  • zaprezentowano zaktualizowany projekt wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów związanych z dyscypliną finanse
  • przedstawiono aktualności na temat działalności wydawniczej Komitetu (czasopiśmie "Finanse" oraz serii wydawniczej przygotowywanej w Wydawnictwie C.H. Beck),
  • poinformowano o wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • uzgodniono termin i miejsce następnego posiedzenia Komitetu (14-15.04.2013 r. w Lublinie)
  • wysłuchano referatu wygłoszonego przez dr hab. Teresę Bednarczyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pt. "Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy" i przeprowadzono dyskusję na ten temat