W dniu 24. września 2014 r. w Krynicy Zdroju odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Było ono połączone z Konferencją Katedr Finansowych - jedna z sesji plenarnych konferencji została poświęcona prezentacji osiągnięć naukowych doktorów habilitowanych, którzy otrzymali ów stopień w minionym roku akademickim.

Relacja z tej sesji zamieszczona jest w 7. numerze czasopisma "FINANSE"