rok 2016/2017:

Dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Alińska – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Jan Bednarczyk – Politechnika Świętokrzyska

Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Berent – SGH

Prof. dr hab. Janusz Bilski – UŁ

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – UTH w Radomiu

Prof. dr hab. Mirosława Capiga – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Dorota Dobija – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – USz

Prof. dr hab. Marian Górski – UW

Dr hab. prof. nadzw. Wiesław Gumuła – UJ

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – SGH

Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, USz

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz – SGH

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

Dr hab. prof. nadzw. Maria Jastrzębska – UG

Dr hab. prof. nadzw Jan Koleśnik – SGH

Prof. dr hab. Dorota Korenik – UE we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Kotliński – UE w Poznaniu

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kuziak – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Teresa Lubińska – USz

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska - UŁ

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – SGH

Prof. dr. hab. Jerzy Nowakowski – SGH

Prof. dr hab. Teresa Orzeszko – UE we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Janusz Ostaszewski – SGH

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – UE w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Pawłowska – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Perez – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Irena Pyka – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Szołno-Koguc – UMCS

Dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska – USz

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – USz

Dr. dr hab. prof. nadzw. Anna Zamojska – UG

Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Zombirt – UJ

 

rok 2014/2015:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Dębski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie
 2. Dr hab. Danuta Dziawgo, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. Prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 5. Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński
 6. Dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 8. Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 9. Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 10. Prof. Marcin Kacperczyk – Imperial College London
 11. Prof. dr hab. Teresa Lubińska – Uniwersytet Szczeciński
 12. Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki
 13. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 15. Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 16. Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 17. Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 18. Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 20. Prof. dr hab. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 21. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 22. Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 23. Dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 24. Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 25. Prof. dr hab. Marian Żukowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

rok 2012/2013:

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska - US

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - US

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK
Prof. dr hab. Wiesław Dębski - UŁ

Prof. dr hab. Teresa Famulska - UE w Katowicach
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – US
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Stanisaw Kasiewicz, SGH
Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH
Dr hab. prof. nadzw. Monika Marcinkowska - UŁ

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski - SGH
Dr hab. prof. nadzw.  Leszek Pawłowicz – UG

Prof. dr hab. Bogusław Pietrrzak - SGH

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Oskar Starzeński - GWSH w Katowicach

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk - UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS
Prof. dr hab. Marian Żukowski – KUL

rok 2011:

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – SGH

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – SGH

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - SGH

rok 2010:

Prof. dr hab. Teresa Famulska, UE w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, US

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH

rok 2009:

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK

Prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, US

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, SGH

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, UE w Krakowie

Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, SGH

Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, UŁ

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS

Prof. dr hab. Stanisław Wieteska, UŁ