Konkurs o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe

w zakresie finansów

 

Jury Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów ogłasza kolejną edycję Konkursu, w której można zgłaszać osiągnięcia naukowe opublikowane w roku 2021

 

Wnioski na Konkurs wraz z trzema egzemplarzami pracy należy składać na ręce Przewodniczącego Jury:

prof. Adam Szyszka, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, w terminie do dnia 15 czerwca 2022.

W przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub kurierem decyduje data nadania, z zastrzeżeniem,

że wnioski doręczone po 30 czerwca 2022 nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody nastąpi podczas

Konferencji Katedr Finansów 2022 we Wrocławiu w dniu 15 września 2022 r.

 

 

 

Staraniem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

od roku 2016

 Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 jest przyznawana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Organizatorem konkursu jest Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem Konkursu są prace naukowe z zakresu finansów, opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia edycji konkursu.

 

 

Regulamin Konkursu

Jury Konkursu

 

 
 

Zapisz