Okładka

Spis treści

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Andrzej Sławiński, The limits of monetary policy effectiveness

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweł Smaga, Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza

Jan L. Bednarczyk, Forward guidance (ogłaszanie zamiarów) jako narzędzie polityki pieniężnej

Jacek Karwowski, Negative interest rates and Islamic finance

Adam Adamczyk, Sławomir Franek, Tax structures in OECD countries – An empirical analysis

Sławomir Franek, Trwałość reguł fiskalnych jako kryterium ich oceny

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Koszty windykacji polubownej w świetle badań empirycznych

Tomasz Uryszek, Primary Deficit Indicator, Tax Gap, and Fiscal Sustainability – Evidence from Central and Eastern EU Member States

Magdalena Redo, Znaczenie efektu Q Tobina dla skuteczności polityki pieniężnej

Arkadiusz Orzechowski, Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F Blacka i M Scholesa cz. 1  cz. 2 

Marcin Wiśniewski, Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce

Krzysztof Waliszewski, Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce – studium teoretyczno-empiryczne

Anna Leszczyłowska, Postulat niedyskryminowania oszczędności w podatku dochodowym a lokowanie środków na IKE i IKZE

Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala, Ryzyko, efekty zewnętrzne i konflikty interesów w strukturze kapitałowej banków – ujęcie teoretyczne

Marcin Potrykus, Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym Analiza ryzyka i efektywności

Anna Kasprzak-Czelej, Relacja cen złota i srebra w procesie inwestowania w metale szlachetne w Polsce

Bartosz Jura, Upadłość przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce

 

CZĘŚĆ DRUGA

Komitet Nauk o Finansach PAN na III kadencję (2015–2018)

Dorota Burzyńska, Dagmara Hajdys, Konferencja Katedr Finansowych 2016 „Granice finansów XXI wieku” – wnioski i rekomendacje

Małgorzata Zaleska, Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Jerzy Węcławski, Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów