OKŁADKA

 

Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Maciej Cieślukowski

Nauka o finansach publicznych w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju

 

Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg

Efektywność transferów wyrównawczych pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym w Polsce

 

Agata Adamska

Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej

 

Magdalena Redo

Niekeynesowska zależność pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków publicznych (w relacji do PKB) w latach 2001–2015 w 11 państwach Europy Środkowo- Wschodniej należących do Unii Europejskiej

 

Krystyna Brzozowska

Inwestorzy instytucjonalni na globalnym rynku funduszy infrastrukturalnych

 

Tomasz Miziołek, Artur A. Trzebiński

Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury

 

Tomasz Sosnowski, Anna Wawryszuk-Misztal

Trafność prognoz wyniku finansowego i ich wpływ na zmiany wartości rynkowej nowych spółek giełdowych

 

Katarzyna Mamcarz

Cena złota i rynek akcji jako podstawowe determinanty kursów akcji kopalni złota

 

Piotr Bajak

Wpływ emisji obligacji korporacyjnych na wartość dodaną przedsiębiorstwa

 

Marcin Flotyński

Comparison of the results of long and short straddle option strategies on the WIG20 during 2005–2015

 

Łukasz Kurowski, Karol Rogowicz

Stabilność finansowa i napięcia w systemie finansowym w środowisku ujemnych stóp procentowych

 

Marcin Karol Izbrandt

Wpływ poziomu stóp procentowych oraz wielkości luki Taylora na prawdopodobieństwo bankructwa banków w Polsce

 

Katarzyna Włosik

Rynek kredytowy w Polsce w obliczu niskich stóp procentowych

 

Krzysztof Świeszczak

Akceleratory przedsiębiorczości tworzone przez banki jako instytucjonalna forma wsparcia sektora FinTech

 

Grzegorz Strupczewski

Ryzyko cybernetyczne jako wyzwanie dla branży ubezpieczeń w Polsce i na świecie

 

Paweł Wnuczak

Metoda kolejnych przybliżeń w optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa

 

Nina Dubiel

Ryzyko transakcji z odroczonym terminem płatności a egzekucja administracyjna

 

Małgorzata Olszak, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska

Macroprudential policy effect on the link between lending and capital ratio – the role of economic development and capital-account openness

 

Łukasz Bryl

Intangible assets disclosure by Polish enterprises

 

Olga Gadomska, Marcin Karol Izbrandt, Katarzyna Włosik

Stock recommendations – an analysis of usefulness

 

Iwona Sobol

Mudaraba term deposits in Islamic banking – the crucial aspects

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Małgorzata Zaleska

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

 

Piotr Bolibok, Jan Koleśnik

Jubileusz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

 

Jerzy Węcławski

Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 

Włodzimierz Szpringer

Recenzja książki: „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, Autor: Krzysztof Waliszewski