CZĘŚĆ PIERWSZA

Grzegorz Tchorek - Źródła kryzysu a nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro

Jan Koleśnik - The role of public institutions and their strategies in crisis events in 2008-2010

Anna Malinowska - Efektywność operacji ilościowego luzowania w Stanach Zjednoczonych

Adam Zaremba - Makroekonomiczne determinanty stóp zwrotu na rynkach surowców w warunkach finansjalizacji

Anna Dobrzańska - Polityka makroostrożnościowa jako narzędzie łagodzenia procyklicznej działalności banków

Malwina Łańcuchowska, Karolina Patora - Zjawisko negatywnej selekcji na rynku kredytowym w Polsce jako skutek asymetrii informacji

Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska - Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Jarosław W. Przybytniowski - Rozwój rynku kanałów świadczenia usług ubezpieczeniowych. Polska na tle krajów Unii Europejskiej

CZĘŚĆ DRUGA

Małgorzata Zaleska - Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Jerzy Węcławski - Rozstrzygnięcie siódmej edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk