KNoF_logo

Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

Dr hab. Jolanta Małgorzata Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP  – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

POZOSTALI CZŁONKOWIE PREZYDIUM

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński    

Dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie