KONFERENCJE ORGANIZOWANE POD PATRONATEM KOMITETU

 

2024 r.

Konferencja "Inwestycje alternatywne" - 17-18 października 2024 r. Organizator: Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

2023 r.

 

Konferencja on-line "Inwestycje alternatywne" - 20 października 2023 r. Organizator: Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Konferencja Katedr Finansów "Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki" organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 14-15.09.2023 r., Poznań

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse i Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – gospodarka, etyka, środowisko”, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 20-22 VI 2023

Konferencja "Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych", 20-21 czerwca 2023 r. w Lublinie (formuła stacjonarna). Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja "Innowacje w finansach i bankowości 2023" organizowana przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 19-21 czerwca 2023 r., Lublin.
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka” organizowana przez Politechnikę Białostocką wspólnie z Uniwersytetem w Sewilli 29-31 maja 2023 r. Lidzbark Warmiński 

Międzynarodowa konferencja naukowa "This time is different? Post-pandemic banking and financial markets" organizowana przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiew dniach 27-28 kwietnia 2023 roku.
 

 2022 r.

 

Konferencja pt.: „Ewolucja nauk ekonomicznych II - ekonomia a pandemia COVID-19 - potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?” 22 listopada 2022 r. Warszawa

Organizatorzy: Komitet Nauk o Finansach PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 

Konferencja Katedr Finansów „Finanse dla przyszłości” organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 15-16.09.2022 r., Wrocław.

Konferencja "Innowacje w bankowości i finansach 2022" organizowana przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  8-10 listopada 2022 r., Ustroń w Beskidzie Śląskim.

Konferencja on-line "Inwestycje alternatywne" - 22 września 2022 r. Organizatorzy: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Lublinie.

Konferencja "Diagnoza stanu finansów samorządu terytorialnego – problemy, wyzwania, rekomendacje" - 30-31 maja 2022 r. Organizatorzy: Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – CZŁOWIEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŚRODOWISKO”. 20-21 kwietnia 2022 r., konferencja on-line (Ms Teams)
 

 

2021 r. 

 

Webinarium współorganizowane przez Komitet Nauk o Finansach PAN wspólnie z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych poświęcone prezentacji rządowego programu „Polski Ład” i dyskusji nad jego rozwiązaniami- tryb online, 17 czerwca 2021 r., godz. 16.00.

Konferencja on-line "Inwestycje alternatywne" - 30 września 2021 r. Organizatorzy: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Konferencja Katedr Finansów „Finanse 2020 – Nowe dylematy i wyzwania”,  Szczecin, 15-17.09.2021 r.

 

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO (SFA Conference 2021), Toruń, 19-21.04.2021 roku (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams)

 

2020 r.

 

Seminarium współorganizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitet Nauk o Finansach PAN pt:

"PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA - CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?"

Seminarium odbyło się w trybie online w dniu 17 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00.

Prezentacje Prelegentów:

Prezentacja Prof. M. Zaleska

a href="/images/Stanisław_Gomułka_-_Czy_Polska_może_być_drugą_Grecją-sem._7.11.2020.pdf"> Pre"entacja Prof. S. Gomułka

a href="/images/Stanisław_Gomułka_-_ANEKS_-_do_wystąpienia_na_sem._17.11.2020.pdf">A"eks do wystąpienia Prof. S. Gomułka

a href="/images/M.Poniatowicz_Reakcje_fiskalne_państw_na_kryzys_COVID-19_prezentacja_na_sem.17.11.2020-4-1-1.pdf""Prezentacja Prof. M. Poniatowicz

a href="/images/prof._S._Owsiak_-_wybrane_tezy_wystąpienia_17.11.2020_skompresowany-1.pdf""Prezentacja Prof. S. Owsiak

Zapis seminarium na Youtube

 

Konferencja on-line Koronawirus w świecie bankowości, 22 czerwca 2020 r., Instytut Bankowości SGH

bezpośredni link do zapisu konferencji konferencja na YouTube

 

Konferencja Katedr Finansów „Finanse 2020 – Nowe dylematy i wyzwania”,  Szczecin, nowy termin konferencji 15-17.09.2021 r.

 

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO (SFA Conference 2021), 2-4 czerwca 2020 r., Toruń, uwaga: konferencja przesunięta na marzec-kwiecień 2021 r. 

 

 

 

Konferencja FUROG 2020 „Rosnący udział systemu finansowego w generowaniu PKB - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego", Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 2 marca 2020 r.

 

 

 2019 r.

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Planowanie Wieloletnie - Efektywność Wydatków Publicznych - Benchmarking”, 25 marca 2019 r., Warszawa

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:Emerging Economies in Transition 27-29 maja 2019 r.,  Kraków

 

 

Konferencja 15. Forum Samorządowe, 10 czerwca 2019 r.,  Szczecin

 

 

Konferencja V Wrocław Conference in Finance WROFIN, 24-25 września 2019 r., Wrocław

 

Konferencja Katedr Finansowych 2019 "95 lat po reformie Władysława Grabskiego", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 11-13 września 2019 r., Jachranka

 

 2018 r.

 

Konferencja Katedr Finansowych 2018 "Współczesne finanse", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 17-19 czerwca 2018 r., Toruń

 

X Ogólnopolska Konferencja "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie", Uniwersytet Szczeciński, 17-19 września 2018 r., Międzyzdroje.

 

Konferencja pt.: „Ewolucja nauk ekonomicznych - Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”. Konferencja została zorganizowana przez Komitet Nauk o Finansach wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oraz 5 innymi komitetami Polskiej Akademii Nauk (Nauk Demograficznych, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Nauk Organizacji i Zarządzania, Statystyki i Ekonometrii). 14 marca 2018 r. Warszawa Jednym z rezultatów konferencji była m.in. wspólna publikacja, w której, z ramienia Komitetu, wziął udział prof. dr hab. Stanisław Flejterski (a href="/images/ENE-recenzja-M.Osińska-2020-2.pdf""recenzja</a>).</p> <p style="text-align: justify;"" </p> <p style="font-size: 18px; text-align: justify;""<span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;""Debata pt.: „<strong>Świat Bankowości</strong>” w ramach kowersatorium „Czwartki u Ekonomistów”. Debata została zorganizowana przez Komitet Nauk o F</span>inansach wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. 6 grudnia 2018 r. Warszawa</p> <p><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Calibri', sans-serif;"></span></p> "

 

  2017 r.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 18-20 października 2017 r., Arłamów

 

Konferencja Katedr Finansowych 2017 "Finanse dla rozwoju", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 18-20 września 2017 r., Lublin

 

III Wrocław Conference in Finance WROFIN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 13-14 września 2017 r., Wrocław

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 24-26 kwietnia 2017 r., Jelenia Góra

 

  2016 r.

 

Międzynarodowa Konferencja FINANSE-PROBLEMY-DECYZJE 2016

"Finanse - Problemy - Decyzje 2016" "Finance - Problems - Decisions 2016" 

 

 Konferencje pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach 

Konferencja Katedr Finansowych 2016

"Granice finansów XXI w."

21-23. września 2016, Łódź

 

 2015 r.

 

Konferencja Katedr Finansowych 2015

"Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i praktyka"

16-18. września 2015, Jachranka

 

 

Konferencja

"Finanse i rachunkowość na rzecz zrónoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa"

13-15. kwietnia 2015, Karpacz

 ulotka

 2014 r.

Konferencja

"Europejska unia bankowa"

10. grudnia 2014, Warszawa

plakat

relacja z konferencji

 

Konferencje pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach

Konferencja Katedr Finansów 2014

"Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego"

22-24. września 2014, Krynica-Zdrój

 

"Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju"

II Międzynarodowa Konferencja Gospodarka - Etyka - Środowisko

13-15. kwietnia 2014, Toruń

 

"Rynek finansowy 2014"

9-11. czerwca 2014, Kazimierz Dolny

 

I Międzynarodowa Konferencja "Finanse Neoklasyczna a Finanse Behawioralne"

26-27. czerwca 2014, Łódź

 

Międzynarodowa Konferencja FINANSE-PROBLEMY-DECYZJE 2014

     

"Finanse - Problemy - Decyzje 2014"       "Finance - Problems - Decisions 2014" 

20-22. października 2014, Jaworze k/ Bielska Białej     October 20-22, 2014, Jaworze near Bielsko-Biała

 

d-finanse

Dydaktyka finansów w szkołach wyższych

 

2013 r.

Konferencja Katedr Finansów 2013: "Finanse wobec problemów gospodarki światowej", 18-20. września 2013, Sopot

2012 r.

2011 r.

Konferencja Katedr Finansów 2011: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki, 12-14 września 2011 roku, Kudowa Zdrój

d-finanse 2011/Dydaktyka finansów na kierunku FIR, 20-21 czerwca 2011 WROCŁAW/HOTEL DIAMENT