Podręczniki rekomendowane przez

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk:

Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa Małgorzata Zaleska (red.), Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywaska perspektywa, Difin, Warszawa 2021
   
https://emp-scs-uat.img-osdw.pl/img-p/1/kipwn/d576082e/std/2bc-452/797948946o.jpg Sławomir Juszczyk (red.), Finanse agrobiznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
   
swiat bankowosci 
 Małgorzata Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018
   
ubezpieczenia Wanda Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa  2016
   
komparatystyka finansow Stanisław Flejterski, Jan K. Solarz, Komparatystyka finansów, C.H. Beck, Warszawa 2014
   
bankowosc Małgorzata Zaleska (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013
   
ZIK Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2012
   
politykapieniezna  Andrzej Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011
   
matematykafinansowa Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec, Matematyka finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2011

 

Zapisz

Zapisz