Konkurs

o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

za wybitne osiągnięcia na­ukowe w zakresie finansów

Celem Konkursu jest promowanie i wyróżnianie wybitnych prac naukowych z zakresu finansów przyczyniających się do rozwoju teorii finansów i systemu finansowego w Polsce. Konkurs ma charakter ogólnopolski i wystąpienia o zgłaszanie wyróżniających się prac kierowane są do uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organów administracji pań­stwowej, instytucji samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wyboru pracy nominowanej do nagrody doko­nuje jury powołane przez Komitet Nauk o Finansach PAN.

 

Dotychczasowe edycje konkursu i ich laureaci:

2008:  alt

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Polityka pieniężna państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007

Sponsorzy nagrody: Bank Ochrony Środowiska SA, Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 

2009: 

 alt

 

Jan Krzysztof Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Sponsor nagrody: PKO Bank Polski SA 

2010:  alt 

Monika Marcinkowska, Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009

Sponsor nagrody: Bank Zachodni WBK SA

2011:   alt

Irena Pyka, Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010

Sponsor nagrody: BRE Bank SA

2012:   alt

Krzysztof Borowski, Teoria i praktyka benchmarków, Difin, Warszawa 2011

Sponsor nagrody: Credit Agricole Bank Polska SA

2013: 
 2013 Perez

Katarzyna Perez, Efektywność funduszy inwestycyjnych, Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012

Sponsor nagrody: Bank Gospodarstwa Krajowego SA

2014:

 

2014 Jackowicz

Krzysztof Jackowicz, Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Poltext, Warszawa 2014

Sponsor nagrody: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

2015: 

Rzońca

Andrzej Rzońca, Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, C.H. Beck, Warszawa 2014

Sponsor nagrody: Narodowy Bank Polski

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

2016:

 2016 zarządzanie ryzykiem

 

Konrad Raczkowski, Marian Noga, Jarosław Klepacki, Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym, Difin, Warszawa 2015

Sponsor nagrody: Narodowy Bank Polski

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

2017: 

2018 Waliszewski 

 

Krzysztof Waliszewski, Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wyd. UEP, Poznań 2016

Sponsor nagrody: Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

2018:  2018 Urban

Dariusz Urban, Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

Sponsor nagrody: Bank Pocztowy SA
2019:  2019 Potocki

Tomasz Potocki, Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

 

Sponsor nagrody: Biuro Informacji Kredytowej SA

 2020-

2021

 Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek

 

Magdalena Zioło, Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek, PWE, Warszawa-Szczecin 2020

 

Sponsor nagrody: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

   2022 255084.jpg

Małgorzata Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego. Nowe techniki, nowe wyzwania, C.H.Beck 2021

Sponsorem nagrody była Polska Fundacja Przedsiębiorczości

2023 51hP5E5mKKL._SY445_SX342_.jpg

dr hab. Agnieszka Preś-Perepeczo za monografię naukową pt. Efekt sygnalizacji - determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022.

Sponsorem nagrody był SGB Bank S.A.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz