Finanse

"Finanse" były czasopismem naukowym wydawanym przez Komitet Nauk o Finansach PAN w latach 2009-2019.
Misja czasopisma, którą było wspomaganie rozwoju badań naukowych m.in. poprzez prezentację nowych ujęć teoretycznych
oraz rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu finansów, jest kontynuowana w ramach Cyklu monografii "Finanse".
 
Strona internetowa Czasopisma "FINANSE":  https://journals.pan.pl/finanse

Numery archiwalne czasopisma "Finanse"

Numer 1 (1) / 2009 czasopisma FINANSE Komitetu Nauk o Finansach PAN
można  nabyć za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa Keytext: www.keytext.com.pl (tel. do wydawnictwa 22 632 11 36 oraz 22 632 11 39).
Numer 1(2)/2010 czasopisma FINANSE

Numer 2(3)/2010 czasopisma FINANSE

Numer 1(4)/2011 czasopisma FINANSE

Numer 1(5)/2012 czasopisma FINANSE

Numer 1(6)/2013 czasopisma FINANSE

Numer 1(7)/2014 czasopisma FINANSE

Numer 1(8)/2015 czasopisma FINANSE

Numer 1(9)/2016 czasopisma FINANSE

Numer 1(10)/2017 czasopisma FINANSE

Numer 1(11)/2018 czasopisma FINANSE

Numer 1(12)/2019 czasopisma FINANSE