CZĘŚĆ PIERWSZA

Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło - Ordofinanse. W poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów

Władysław Leopold Jaworski - Dylematy Rady Polityki Pieniężnej

Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski - Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej

Leszek Czarnecki - Stabilization of Financial Markets and Institutions in Light of Behavioural and Evolutionary Economics

Jacek Nadolski - Wpływ Bazylei III na procykliczność działalności kredytowej

Adam Zaremba - Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji

Iwona Duda - Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego a oszczędnościowy potencjał polskich gospodarstw domowych

Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach - Ocena zapotrzebowania na kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie – propozycja wykorzystania wskaźników finansowych

Szymon Filipczak, Jakub Krawczyk - Dywidenda jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce

Hubert Goska - Samodzielność dochodowa samorządu gminnego w świetle regulacji ustawowych od 1990 r.

CZĘŚĆ DRUGA

Jan Koleśnik, Emil Ślązak - Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.: „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka” – wnioski i rekomendacje

Małgorzata Zaleska - Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Jerzy Węcławski - Konkurs o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów