WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE

Opracowane przez Komitet Nauk o Finansach PAN efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (I i II stopień) zostały zarekomendowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako wzorcowe.

Więcej informacji w piśmie Przewodniczącego KNoF PAN.

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse (studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki)

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego