Od początku istnienia Komitetu, jego członkowie współorganizują oraz aktywnie uczestniczą w organizowanych od lat 70-tych XX wieku Konferencjach Katedr Finansów. Tradycyjnie podczas konferencji, które obejmowane są honorowym patronatem Komitetu, ogłaszane są wyniki Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe, organizowanego przez Komitet od 2008 roku.

2007 Harmonizacja finansów, bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Łódź, Uniwersytet Łódzki;

 1. M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007
 2. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007
 3. A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007

2008 Współczesne finanse. Stan i perspektywy, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 1. E. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rynku finansowego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008
 2. J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy finansów publicznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008
 3. B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008
 4. L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008

2009 Finanse 2009. Teoria i praktyka, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński;

 1. Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia
 2. Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
 3. Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość
 4. Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne I i II

2010 O nowy paradygmat finansów, Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

 1. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach
 2. A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych
 3. T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych
 4. J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa
 5. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów

2011 Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki, Kudowa Zdrój, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

 1. A. Gospodarowicz (red.), Finanse–nowewyzwania teorii i praktyki. Bankowość
 2. S. Wrzosek (red.), Finanse–nowewyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
 3. L. Patrzałek (red.), Finanse–nowewyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
 4. K. Jajuga (red.), Finanse–nowewyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe
 5. K. Jajuga (red.), Finanse–nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące
 6. W. Ronka-Chmielowiec (red.), Finanse–nowewyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

2012 Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

 1. T. Famulska (red.), Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. dr hab. K. Znanieckiej, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2012
 2. I. Pyka, J. Cichorska (red.), Bankowość, Studia Ekonomiczne, UE Katowice
 3. H. Zadora, G. Łukasik (red.), Finanse przedsiębiortsw, Studia Ekonomiczne, UE Katowice
 4. T. Famulska, A. Walasik (red.), Finanse publiczne, Studia Ekonomiczne, UE Katowice
 5. J. Harasim, J. Cichy (red.), Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne, UE Katowice
 6. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, Ubezpieczenia, Studia Ekonomiczne, UE Katowice

2013 Finanse wobec problemów gospodarki światowej, Sopot, Uniwersytet Gdański;

 1. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło (red.), Finanse wobec problemów gospodarki światowej
 2. Zarządzanie i finanse, 1/2013
 3. Zarządzanie i finanse, 2/2013
 4. Zarządzanie i finanse, 3/2013
 5. Zarządzanie i finanse, 4/2013

2014 Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Krynica - Zdrój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

 1. J. Czekaj, E. Milaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo UE Kraków, Kraków 2014
 2. Z. Dresler (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo UE Kraków, Kraków 2014
 3. S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo UE Kraków, Kraków 2014

2015 Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka, Jachranka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

 1. M. Zaleska (red.), Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, Studia i Prace, Numer 3 tom 1 (23)/2015
 2. M. Zaleska (red.), Bankowość komercyjna i spółdzielcza, Studia i Prace, Numer 3 tom 2 (23)/2015
 3. J. Koleśnik (red.), Rynek kapitałowy, Studia i Prace, Numer 3 tom 3 (23)/2015
 4. T. Szumlicz (red.), Finanse publiczne i ubezpieczenia, Studia i Prace, Numer 3 tom 4 (23)/2015
 5. M. Wiatr (red.), Finanse przedsiębiorstw, Studia i Prace, Numer 3 tom 5 (23)/2015
 6. J. Nowakowski (red.), W kierunku nowego ładu świata finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

2016 Granice finansów XXI wieku, Łódź, Uniwersytet Łódzki;

 1. D. Burzyńska, S. Wieteska (red.), Granice finansów XXI wieku Finanse publiczne - rynek finansowy - finanse przedsiębiorstw
 2. I. D. Czechowska, S. Wieteska (red.), Granice finansów XXI wieku Bankowość i ubezpieczenia

2017 Finanse dla rozwoju, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

 1. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia, Vol 51, No 4 (2017)
 2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5 (2017)
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia, Vol 51, No 6 (2017)

2018 Współczesne finanse, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 1. D. Dziawgo, L. Patrzałek, L. Dziawgo (red.), Bankowość i rynki finansowe, PN UE Wrocław
 2. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, PN UE Wrocław
 3. Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, PN UE Wrocław

2019 Finanse – 95 lat po reformie Władysława Grabskiego, Serock, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

 1. I. Kowalska, A. Wasilewska (red.), Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, Warszawa 2019: Wydawnictwo SGGW.
 2. M. Wasilewski, M. Mądra-Sawicka (red.), Finanse w działalności gospodarczej - teoria i praktyka, Warszawa 2019: Wydawnictwo SGGW.
 3. M. Wasilewski, S. Zabolotnyy (red.), Kierunki ewolucji rynku finansowego, Warszawa 2019: Wydawnictwo SGGW.
 4. S. Juszczyk, R. Balina (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, Warszawa 2019: Wydawnictwo SGGW.

2020-2021 Finanse 2020-21 – nowe dylematy i wyzwania, Szczecin/online, Uniwersytet Szczeciński;

 1. A. Adamczyk, S. Franek (red.), Finanse publiczne a finanse prywatne – problemy, diagnozy, perspektywy
 2. S. Franek, A. Adamczyk (red.), Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe - problemy, diagnozy, perspektywy
 3. S. Franek, A. Adamczyk (red.), Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki
 4. A. Adamczyk (red.), Finanse – kierunki i wymiary zmian
 5. S. Franek (red.), Finanse : wielowymiarowość procesów i perspektywy rozwoju

2022 Finanse dla przyszłości, Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

 1. A.Korzeniowska, J. Rutecka- Góra, M.Swacha-Lech, K. Waliszewski   Wpływ pandemii COVID-19 na finanse osobiste
 2. L.Patrzalek,M.Poniatowicz,B.Guziejewska,S.Kańduła Od rozwoju do erozji finansów samorządu terytorialnego w Polsce

2023 Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki, Poznań/online, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Dorobek publikacyjny KKF Poznań 2023