W dniu 17 września 2015 r., podczas Konferencji Katedr Finansowych w Jachrance, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania prac i osiągnięć Komitetu w trakcie II kadencji oraz dyskutowano na temat planów i priorytetów Komitetu w kolejnej kadencji. Ponadto podczas posiedzenia została przekazana informacja na temat wyborów do Komitetu oraz udziale Komitetu w pracach eksperckich na rzecz Komisji Europejskiej.