Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

w dniu 14 września 2023 roku

 

I. Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk odbyło się w dniu 14 września 2023 roku w formie hybrydowej (stacjonarnie we Poznaniu oraz elektronicznie poprzez platformę ZOOM).

II. W posiedzeniu uczestniczyło 24 osoby (Honorowy Przewodniczący oraz 23 członków Komitetu).

III. Proponowany porządek posiedzenia był następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad,

2. Podsumowanie prac nad wydaniem trzeciej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom samorządowym,

3. Informacja na temat czwartej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom przedsiębiorstw,

4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk otworzyła jego Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Członkowie Komitetu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska udzieliła głosu dr hab. prof. UMCS Jolancie Szołno-Koguc, która dokonała podsumowania prac związanych z wydaniem trzeciej monografii z cyklu „Finanse”, poświęconej finansom samorządowym. Dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc przedstawiła strukturę, zakres tematyczny oraz statystyki opublikowanej monografii. Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała dr hab. prof. UMCS Jolancie Szołno-Koguc za sprawne i terminowe zarządzanie procesem wydania publikacji oraz pogratulowała jakości i poziomu naukowego monografii.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zaproponowała, aby obszarem tematycznym czwartej monografii z cyklu „Finanse”, zostały finanse przedsiębiorstw. Członkowie Komitetu zaakceptowali zgłoszoną propozycję, a prof. dr hab. Maria Sierpińska wyraziła zgodę na objęcie funkcji redaktora naukowego monografii.

Ad. 4.

Przewodnicząca Komitetu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska poinformowała zebranych o:

  • trwających wyborach członków Komitetu na kolejną kadencję, w tym o harmonogramie wyborów oraz ich zasadach,
  • przebiegu pierwszej edycji programu mentoringowego dla studentów szkół doktorskich. Obecnie w ramach programu kilkunastu mentorów, członków Komitetu, reprezentujących szeroki wachlarz specjalności z zakresu finansów, wspiera kilkudziesięciu studentów szkół doktorskich z całej Polski w ramach cyklu spotkań.

Na zakończenie Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Zaleska podziękowała członkom Komitetu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za przygotowanie posiedzenia w formule hybrydowej, a członkom Komitetu za udział.

Na tym zakończono obrady.