CZĘŚĆ PIERWSZA

Waldemar Aspadarec, Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Marta Mikłosz, Rynek faktoringowy w Wielkiej Brytanii

Krzysztof Borowski, Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie indeksu WIG w okresie 16.04.1991 – 30.06.2012

Wawrzyniec Michalczyk, Uwarunkowania kursu złotego względem euro w perspektywie przystąpienia do mechanizmu ERM2

Mariusz Staniszewski, Leszek Czarnecki, New Speeds of Competition: Transaction Speed Risk in the Financial Sector

Leszek Czarnecki, Market Stability in Light of Behavioral and Evolutionary Economics

Iwona Przychocka, Methods of making use of tax havens

Anna Leszczyłowska, Wspólna europejska podstawa opodatkowania a obciążenia podatkowe przedsiębiorstw w Polsce

 

CZĘŚĆ DRUGA

Małgorzata Zaleska, Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Jerzy Węcławski, Rozstrzygnięcie szóstej edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Danuta Dziawgo, Recenzja książki dr Katarzyny Perez pt. „Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne”