Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, Profesor Stanisław Filipowicz powołał Profesora Andrzeja Gospodarowicza na honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu, honorowym przewodniczącym może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny finanse i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.