Rozstrzygnięto


XII Edycję Konkursu
o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

 

Panu  dr. Tomaszowi Potockiemu

za książkę pt.

„Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach”

(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018)

 

Sponsorem tegorocznej edycji konkursu było Biuro Informacji Kredytowej SA