Na posiedzeniu Komitetu Nauk o Finansach PAN w dniu 4. grudnia 2013 r.:

  • przedtawiono informację na temat tegorocznej edycji konkursu KNoF PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów
  • przedstawiono aktualności na temat działalności wydawniczej Komitetu (czasopiśmie "Finanse" oraz serii wydawniczej przygotowywanej w Wydawnictwie C.H. Beck),
  • uzgodniono termin i miejsce następnego posiedzenia Komitetu (13-14.04.2014 r. w Toruniu)
  • prof. Monika Marcinkowska przedstawiła kryteria oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz wyniki kategoryzacji ogłoszone we wrześniu b.r., przeprowadzono dyskusję na temat kierunków pożądanych zmian zasad oceny
  • wysłuchano referatu wygłoszonego przez dr DorotęSkałę z Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. "Ryzyko banków Europy Centralnej - determinanty, współzależności, miary" i przeprowadzono dyskusję na ten temat