W dniu 10. grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Było ono połączone z konferencją organizowaną przez Instytut Bankowości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, przy wsparciu Komitetu Nauk o Finansach PAN

(relacja z konferencji dostępna tutaj).

 

W trakcie posiedzenia Członkowie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutów przedstawili doświadczenia związane z realizacją nowych procedur uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w zakresie finansów.

Następnie omówiono kwestię kolejnej (VIII) edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów.

Ostatnią częścią posiedzenia była prezentacja przygotowana przez dra Emila Ślązaka ze Szkoły Głównej Handlowej, pt. "Idiosynkratyczne funkcje banku w świetle teorii i badań empirycznych" oraz dyskusja na jej temat.