W dniu 10 grudnia 2014 r., przy wsparciu Komitetu Nauk o Finansach PAN, Instytut Bankowości SGH wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim zorganizował konferencję „Europejska unia bankowa”.

Wykład inaugurujący na temat zasad i wyzwań związanych z funkcjonowaniem europejskiej unii bankowej wygłosiła prof. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu NBP, profesor zwyczajny w Instytucie Bankowości SGH oraz Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Moderator debaty był prof. Jerzy Nowakowski – Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, a udział w niej wzięli:

-        Andrzej Burliga – Członek Zarządu BZ WBK SA,

-        prof. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA,

-        Katarzyna Kornosz-Koronowska – ekspert z Ministerstwa Finansów,

-        Ludwik Kotecki – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów, Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego,

-        Maciej Lewandowski – Head of Section, Europejski Bank Centralny,

-        prof. Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu NBP.

W ramach debaty zostały poruszone m.in. następujące zagadnienia:

-        korzyści i wyzwania jakie niesie ze sobą unia bankowa (dla banków, regulatorów i społeczeństwa),

-        nowa rola EBC – „superrząd” (polityka pieniężna, nadzór bankowy, zalecenia makroostrożnościowe),

-        praktyczne problemy nadzorowania europejskich banków (współpraca między nadzorami),

-        mechanizmy decyzyjne a odpowiedzialność w ramach unii bankowej (resolution/rząd/podatnik).

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród członków Komitetu Nauk o Finansach PAN, pracowników naukowych wszystkich najważniejszych polskich uczelni ekonomicznych, przedstawicieli instytucji finansowych i świata biznesu, studentów SGH jak też reprezentantów mediów.

Relacja video z konferencji dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=_C7Nibp3cn8&feature=player_profilepage

Zdjęcia z konferencji dostępne są na stronie: https://www.flickr.com/photos/narodowybankpolski/sets/72157649286575930/

Szersze informacje o unii bankowej można znaleźć w monografii pod redakcją prof. Małgorzaty Zaleskiej pt.: „Europejska unia bankowa” (Difin 2015).