Decyzją Jury XIII edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach Pan za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów

Nagrodę Prezesa PAN otrzymała

Prof. US dr hab. Magdalena Zioło za monografię naukową pt.

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek, PWE, Warszawa-Szczecin 2020

Sponsorem nagrody była Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek