Ukazała się monografia naukowa z serii Finanse pt. Finanse publiczne, red. nauk. Magdalena Zioło, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021