Decyzją Jury XIV edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów

Nagrodę Prezesa PAN otrzymała
 
Prof. SGH dr hab. Małgorzata Pawłowska za monografię naukową pt. Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego. Nowe techniki, nowe wyzwania, C.H.Beck 2021
 

Sponsorem nagrody była Polska Fundacja Przedsiębiorczości