Ukazała się monografia naukowa z serii Finanse pt. Finanse osobiste, red. nauk. Krzysztof Waliszewski, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2022
 Bezpośredni link do publikacji:
Link do publikacji w pdf: