Decyzją Jury XV edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów

Nagrodę Prezesa PAN otrzymała
 
dr hab. Agnieszka Preś-Perepeczo za monografię naukową pt. Efekt sygnalizacji - determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 

Sponsorem nagrody był SGB Bank S.A.