Program mentoringowy Komitetu Nauk o Finansach PAN - podsumowanie edycji 2023

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, realizując swoje ustawowe cele, uruchomił w 2023 r. program mentoringowy dla studentów szkół doktorskich w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Celem programu jest wsparcie studentów wiedzą i doświadczeniem mentorów w zakresie kształtowania ścieżki naukowej, metodyki pracy naukowej, jak też prowadzenia badań w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Rolę mentorów w programie pełniło 13 członków Komitetu reprezentujących szeroki wachlarz specjalności z zakresu finansów:

* prof. dr hab. Leszek Dziawgo,

* prof. dr hab. Beata Filipiak,

* prof. dr hab. Stanisław Flejterski,

* prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,

* prof. dr hab. Małgorzata Zaleska,

* prof. dr hab. Magdalena Zioło,

* prof. dr hab. Marian Żukowski,

* dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH,

* dr hab. Aneta Hryckiewicz, prof. ALK,

* dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH,

* dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH,

* dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS,

* dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP.

Pierwsza edycja programu, ukończona w 2023 r., cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów szkół doktorskich w dyscyplinie ekonomia i finanse. Zgłosiło się 21 studentów z 12 szkół doktorskich, takich jak:

* Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

* Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytet Gdański,

* Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego,

* Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w Białymstoku,

* Szkoła Doktorska SGGW,

* Szkoła Doktorska SGH,

* Szkoła Doktorska Uniwersytet Szczeciński,

* Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

* Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

* Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

* Szkoła Doktorska Uniwersytetu Rzeszowskiego,

* Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studenci, zakwalifikowani do programu brali udział w indywidualnych spotkaniach z wybranymi przez siebie mentorami, a 19 z nich ukończyło program oraz otrzymało stosowne certyfikaty.