15-lecie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

W dniu 22 marca 2022 r. minęło 15 lat od utworzenia Komitetu Nauk o Finansach PAN. Komitet działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, będąc samorządną reprezentacją uczonych, zajmujących się w Polsce problematyką finansów. Od 2007 r. Komitet prowadzi aktywne działania na rzecz nauk o finansach, czego wyrazem było powołanie odrębnej dyscypliny finanse, a następnie utrzymanie jej znaczenia w ramach nowej dyscypliny ekonomia i finanse.

Opublikowane monografie oraz konferencje współorganizowane przez Komitet Nauk o Finansach PAN oraz objęte jego patronatem od lat podejmują ważne i aktualne zagadnienia kluczowe dla rozwoju nauk o finansach.

Komitet od 2009 r. wydawał Czasopismo „Finanse”, które było jednym z niewielu krajowych czasopism naukowych poświęconych wyłącznie naukom o finansach. W 2021 r. została podjęta zaś decyzja o przekształceniu czasopisma w cykl monografii „Finanse”.

Od 2008 r. Komitet organizuje konkursy na wyróżniające prace stanowiące wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Do 2015 r. laureatom przyznawana była nagroda Komitetu Nauk o Finansach, zaś od 2016 r. jest to nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkie powyższe sukcesy i osiągnięcia nie byłyby jednak możliwe bez pracy członków Komitetu kolejnych kadencji. Dziękując wszystkim Państwu, którym leży na sercu przyszłość nauk o finansach w Polsce, za wsparcie i zaangażowanie szczególnie gorąco pragnę podziękować profesorowi Andrzejowi Gospodarowiczowi - Honorowemu Przewodniczącemu, dzięki staraniom którego nasz Komitet powstał 15 lat temu.

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Przewodnicząca

Komitetu Nauk o Finansach