Zebranie plenarne z udziałem przedstawicieli ukraińskiego świata nauki

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie tematem zebrania plenarnego Komitetu, które odbyło się w dniu 24 marca 2022 roku, była agresja Rosji na Ukrainę i jej implikacje dla systemów finansowych.

W posiedzeniu oprócz członków Komitetu wzięli udział zaproszeni goście reprezentujący inne komitety PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz wiodące polskie ośrodki akademickie. Po raz pierwszy w historii Komitetu do spotkania dołączyli przedstawiciele ukraińskiego świata nauki, którego reprezentantami byli: prof. Rusłan Motoryn (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii), prof. Olga Vovchak (Uniwersytet Bankowy w Kijowie), prof. Mariia Lapishko (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) oraz prof. Nazar Dobosh (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska).

W dyskusji podczas posiedzenia poruszono m.in. kwestie dotyczące:

  • aktualnego obrazu gospodarki światowej, w tym roli Chin, Unii Europejskiej, USA i Rosji,
  • światowych rynków surowcowych i uzależnienia krajów europejskich od dostaw surowców z Rosji,
  • zakresu oraz skuteczności sankcji nałożonych na Rosję,
  • strat ukraińskich i odbudowy jej gospodarki po wojnie (w tym reparacji wojennych),
  • wpływu rosyjskiej agresji w Ukrainie na polską gospodarkę, sektor finansowy i rynek pracy,
  • wojny informacyjnej oraz wiarygodności i wpływu informacji na sytuację na rynkach finansowych.